پیمودن پله‌های محرومیت‌زدایی در کرمان در گرو «مطالبه‌گری» و «کار برای مردم»

به گزارش خبرگزاری فارس از کرمان، اولین میزگرد تشکل‌های دانشجویی به میزبانی دفتر خبرگزاری فارس در کرمان برگزار شد و نمایندگان تشکل‌های دانشجویی مبحث

ادامه