آشفته بازار ثروت‌آفرینی در بخش اقتصاد دانش‌بنیان/ فرصت‌هایی که می‌سوزند

به گزارش خبرگزاری فارس از تبریز، با توسعه جهانی شدن، امروز کشورهایی توانایی تولید کالاها و خدمات رقابتی در سطح بازارهای بین المللی دارند که محیط رقابتی کسب و کارها خود را از سطوح محلی و ملی به سطح جهانی گسترش داده باشند.

در همین راستا نیز شرکت‌های دانش‌بنیان با توجه به ویژگی‌های خاص خود از جمله پویایی، افزایش بهره‌وری، توانمندتر بودن و انعطاف‌پذیری بالا در مقایسه با شرکت‌های سنتی ظرفیت مناسب و فراوانی را برای روبه‌رو شدن و توانایی رقابت در سطح بین‌المللی و به خصوص هرگونه تحریم اقتصادی را دارا هستند.

از این رو در شرایط فعلی وضعیت اقتصادی کشورمان که دشمنان این انقلاب با ترفندهای مختلف و از جمله با اعمال تحریم‌های اقتصادی درصدد تضعیف این نظام هستند؛ توسعه کارآفرینی بین‌المللی با تکیه بر بین‌المللی شدن شرکت‌های دانش‌بنیان می‌تواند کشور را از هرگونه تهدید خارجی حفظ کرده و با سیاستگذاری درست در این عرصه هم می‌توان با تولید و عرضه کالاها و خدمات در سطح بین‌المللی، از فرصت‌های برابر بهره‌مند شد.

با این وجود در کشور ما نیز با توجه به پیشرفت‌های علمی صورت گرفته، فرصتی مناسب برای حرکت به سوی اقتصاد دانش‌بنیان ایجاد شده، بنابراین در صورت برنامه‌ریزی صحیح و شناسایی فرصت‌های کارآفرینانه بین‌المللی، امکان ایجاد و رشد کسب و کارهای دانش‌بنیان در سطح ملی، منطقه‌ای و حتی بین‌المللی فراهم خواهد شد.

در هر حال در حال حاضر بیش از ۳ هزار ۵۰۰ شرکت دانش‌بنیان در کشور وجود دارد که از این تعداد بیش از ۱۰۰ مورد آن در استان آذربایجان‌شرقی هستند که باید از این ظرفیت موجود برای ایجاد و راه‌اندازی کسب و کارهای دانش‌بنیان و افزایش تولید ناخالص ملی استفاده مؤثری برد.

توسعه کارآفرینی بین‌المللی به شرط توجه به شرکت‌های دانش‌بنیان

ناصر صنوبر استاد دانشکده اقتصاد و مدیریت دانشگاه تبریز در این ارتباط با بررسی تأثیر شناسایی فرصت‌های کارآفرینان بین‌المللی بر بین‌المللی شدن شرکت‌های دانش‌بنیان، ۶۳ شرکت به این نتیجه رسیده است که شناسایی فرصت‌های کارآفرینانه بین‌المللی تأثیر مثبت و معناداری بر بین‌المللی شدن شرکت‌های دانش‌بنیان دارد.

در کشور ما نیز با توجه به پیشرفت‌های علمی صورت گرفته، فرصتی مناسب برای حرکت به سوی اقتصاد دانش‌بنیان ایجاد شده، بنابراین در صورت برنامه‌ریزی صحیح و شناسایی فرصت‌های کارآفرینانه بین‌المللی، امکان ایجاد و رشد کسب و کارهای دانش‌بنیان در سطح ملی، منطقه‌ای و حتی بین‌المللی فراهم خواهد شد

به گفته این محقق، بین‌المللی شدن کسب و کارهای کوچک و متوسط به عنوان یکی از استراتژی‌های قابل توجه و از اولویت‌های مهم در بسیاری از کشورهای جهان محسوب می‌شود، از این رو کسب و کارهای کوچک و متوسط از طریق بین‌المللی شدن مزایای متعددی از جمله افزایش توان رقابت‌پذیری، کسب دانش و مزیت رقابتی کسب می‌کنند.

وی در ادامه با تأکید بر اینکه کارآفرینی به عنوان یکی از استراتژی‌های اثربخش و الگویی کارآمد جهت رسیدن به اهداف اقتصادی مورد توجه بسیاری از دولت‌ها قرار گرفته است، افزود: از طرفی با توجه به دنیای شدیداً رقابتی امروزی و تلاطم اقتصادی و تنگ شدن حلقه رقابت اقتصادی، کسب و کارهای کوچک و متوسط مجبورند برای بقا و رقابت به سمت  بازارهای جهانی روی آورند، از این رو از کارآفرینی بین‌المللی به عنوان الگویی برای حصول به اهداف اقتصادی و کسب مزیت رقابتی یاد می‌شود. 

از سویی به عقیده کارشناسان این حوزه، یکی از اساسی‌ترین زیرساخت‌های اقتصاد دانش‌بنیان و پیش‌نیاز تحقق استراتژی شرکت‌های دانش‌بنیان، سرمایه‌ انسانی خلاق، نوآور و دانشی است که با توجه به ترکیب جمعیتی کشور ایران و جمعیت بالای جوانان تحصیل‌کرده و نیروی انسانی به عنوان بزرگ‌ترین و با ارزش‌ترین سرمایه‌ کشور باید مورد توجه قرار گیرد و به این ترتیب، با توانمند کردن و تشویق و زمینه‌سازی فعالیت آنان در قالب شرکت‌های دانش‌بنیان، کشور توان رویارویی با هرگونه تهدید و تحریم اقتصادی را خواهد داشت.

فرصت‌سوزی در بازار کارآفرینی بین‌المللی

رحیم سروری پژوهشگر حوزه مدیریت بازرگانی دانشگاه تبریز نیز در این ارتباط بر این باور است که یکی از عوامل مهم برای ورود به بازارهای جهانی و بین‌المللی شدن، کشف و شناسایی فرصت‌های کارآفرینی بین‌المللی است و در این میان و با توجه به تغییر و پیچیده شدن شرایط اقتصادی کشورها، دولت‌ها باید سیاست بین‌المللی شدن کسب و کارها  را فراهم کنند.

وی در ادامه با اشاره به نتایج بررسی که بر روی ۶۳ شرکت در این زمینه صورت گرفته، اعلام کرد: تأثیر شناسایی فرصت‌های کارآفرینان بین‌المللی بر بین‌المللی شدن شرک‌های دانش‌بنیان معنی‌دار بوده و در سطح اطمینان ۹۵ درصد تأیید می‌شود، همچنین ضریب استاندارد میان متغیر شناسایی فرصت‌های کارآفرینانه بین‌المللی و متغیر بین‌المللی شدن ( ۶۸/.) حاکی از این است که متغیر شناسایی فرصت‌های کارآفرینانه بین‌المللی به میزان ۶۸ درصد از تغییرات متغیر بین‌المللی شدن را تبیین می‌کند.

این فعال حوزه مدیریت بازرگانی تأکید کرد: با توجه به اهمیت این موضوع، شرکت‌ها باید به شناسایی و بهره‌برداری فرصت در کارآفرینی بین‌المللی توجه زیادی کنند، چراکه با شناسایی فرصت‌های موجود در بازارهای بین‌المللی می‌توانند مزیت رقابتی کسب کرده و نسبت به رقبا تمایز ایجاد کنند.

وی در این خصوص پیشنهاد کرد: برای توسعه کسب و کارهای کوچک و متوسط خصوصا شرکت‌های دانش‌بنیان علاوه بر تأکید بیشتر بر شناسایی فرصت‌ها؛ دوره‌های آموزشی نیز جهت شناسایی و بهره‌برداری از فرصت‌های کارآفرینانه بین‌المللی میان کارکنان خود راه‌اندازی کنند تا کارکنان شرکت‌ها دید بهتری به فرصت‌های موجود در محیط بین‌المللی داشته باشند.

آشفته بازار کارآفرینی در بخش اقتصاد دانش‌بنیان

در نهایت براساس مطالعات انجام گرفته، پایدارترین اقتصادها در جهان مربوط به اقتصادهای دانش‌محور بوده و در این میان کسب و کارهای دانش‌بنیان موتور محرک و توسعه این اقتصادها هستند.

فعال حوزه مدیریت بازرگانی می‌گوید: با توجه به اهمیت این موضوع، شرکت‌ها باید به شناسایی و بهره‌برداری فرصت در کارآفرینی بین‌المللی توجه زیادی کنند، چراکه با شناسایی فرصت‌های موجود در بازارهای بین‌المللی می‌توانند مزیت رقابتی کسب کرده و نسبت به رقبا تمایز ایجاد کنند

به دیگر سخن، راه‌اندازی و توسعه کسب و کارهای دانش‌بنیان و اقتصاد دانش‌بنیان با پیشرفت علمی جوامع نیز مرتبط است و بررسی کشورهای پیشرفته اقتصادی نشان می‌دهد که پیشرفت علمی آنها همبستگی شدیدی با پیشرفت و رشد اقتصادی آنان دارد، اما در کشورمان با وجود آنکه تولیدات علمی کشورمان در دهه‌های اخیر روند رو به رشدی داشته، متاسفانه رشد اقتصادی مطلوب نبوده است.

بنابراین سؤال کلیدی که در این گزارش در پی یافتن پاسخی برای آن بوده‌ایم، این است که کشورمان با وجود داشتن بیش از ۳ هزار و ۵۰۰ شرکت دانش‌بنیان باید با اجرای چه سیاست‌هایی در پیشبرد توسعه‌ فعالیت‌های کارآفرینانه‌ بین‌المللی نقش‌آفرینی کند؟

از آنجایی که توسعه کارآفرینی بین‌المللی با محوریت شرکت‌های دانش‌بنیان، مبتنی بر علم و فناوری بوده و در این ارتباط نیز هیچ‌گونه محدودیت سیاسی وجود ندارد، می‌توان به راحتی با دور زدن تحریم‌های اقتصادی در شکوفایی اقتصاد کشور مؤثر واقع شد.

علاوه بر این، مسائل در این راستا مأموریت مهم دولت، حمایت راهبردی و عملی از شرکت‌های دانش‌بنیان است، چراکه با توجه به اهمیت و نقشی که کسب و کارهای دانش‌بنیان در رشد اقتصادی کشورها، به ویژه کشورهای پیشرفته دارند، به عقیده تحلیلگران این حوزه در کشور ما هنوز به جایگاه واقعی و اساسی خود دست نیافته‌اند و باید برای راه‌اندازی، توسعه و ترویج کسب و کارهای دانش‌بنیان تلاش جدی‌تری صورت گیرد و حمایت‌های لازم از ایجاد این‌گونه کسب و کارها جهت گسترش و رشد کمی و کیفی آنها انجام شود تا کسب و کارهای دانش‌بنیان به جایگاه اصلی خود در بازار کار و اقتصاد راه یابند و نقش مطلوب خود را جهت رشد اقتصادی کشور در عرصه‌های مختلف ملی، منطقه‌ای و جهانی ایفا کنند.

++++++++++++++++++++++++

گزارش از موسی کاظم زاده

++++++++++++++++++++++++

انتهای پیام/ذ

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *