مراکز آموزش عالی دانش‌آموخته‌هایی تحویل جامعه دهند که منتظر استخدام دولتی نباشند

به گزارش خبرگزاری فارس از اسفراین، مجتبی شریعتی نیاسر عصر امروز در رأس هیاتی از بخش‌های مختلف آموزشی و کارگاهی مجتمع آموزش عالی شهرستان

ادامه