پانسمان‌های بیولوژیک مشتق از پرده جنین سال آینده وارد بازار می‌شود

به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری فارس از بیرجند، اشکان مزدگیر امشب در جمع خبرنگاران اظهار داشت: یکی از راهبردهای اصلی بانک سلول‌های بنیادین خون بند ناف

ادامه